Waarom invoering van de BTW?

De invoering van de BTW past in de wereldwijd reeds decennia geleden ingezette trend om een verschuiving te doen plaatsvinden van de directe naar de indirecte belastingen. De meeste landen beschikken reeds over een BTW heffing.
De discussie is dus niet of de BTW in ons land moet worden geïntroduceerd. De uitdaging is echter om een werkbare BTW heffing in te voeren. Reeds bij de intoductie van de huidige omzetbelasting was de invoering van de BTW in het
vooruitzicht gesteld. De BTW als algemene consumptiebelasting biedt met name de volgende voordelen:

 • De opbrengsten zijn t.o.v. de inkomstenbelasting stabieler.
 • Vanwege het grotere heffingsbereik zijn de opbrengsten hoger dan van
  overige belastingsoorten.
 • De grondslag van de heffing is duidelijker en het aantal belastingplichtigen
  beperkter.
 • De inning vindt relatief gemakkelijker plaats en is bovendien
  fraudebestendiger.
 • De kosten om de opbrengsten te realiseren zijn aanmerkelijk lager.

Bovendien biedt de BTW een grotere sturingsmogelijkheid in tijden van hoog en laag conjunctuur. De verwachting is dat bij een correcte invoering van de BTW geen ongewenste inflatoire effecten op prijzen van goederen en diensten zullen ontstaan. Dit is ook de ervaring geweest bij de invoering van de BTW in andere landen. Momenteel is Suriname de enige lidstaat van de CARICOM zonder BTW heffing. Met de invoering van de BTW zal de huidige heffing van omzetbelasting komen te vervallen.