Vrijstellingen

Personen met lage inkomens betalen naar verhouding meer BTW dan die met hoge inkomens. Dit kan worden afgezwakt door te voorzien in een vrijstellingenregime voor goederen en diensten in de eerste levensbehoeftensfeer of onderscheid te maken in tarieven. Via een passend regime van vrijstellingen kunnen goederen en diensten in de eerste levensbehoeftensfeer buiten de heffing van de BTW te houden. Door de verstoring die plaatsvindt is een uitgebreide vrijstellingenregime echter niet wenselijk.