Verlaging van loon- en inkomstenbelasting

Met de invoering van de BTW zal een verlaging van loon- en inkomstenbelasting voor werknemers en zelfstandigen plaatsvinden. Via een verhoging van de belastingvrije som in combinatie met een verbreding van de tariefschijven zal de wenselijk geachte verschuiving kunnen worden gerealiseerd.