Tariefstelling

De BTW verzet zich niet tegen een differentiatie in tarieven. In de praktijk is echter de mogelijkheid
tot het brengen van variatie in tarieven beperkter door:

  •  Aspecten van administratieve aard.
  •  Verschillende belaste goederen en diensten moeten administratief worden gesplitst met het risico van vergissingen.
  •  Budgettaire effecten:
  • Hoe meer goederen en diensten onder lagere tarieven vallen en hoe lager die tarieven zijn des te hoger zal het algemeen tarief moeten zijn

Een algemeen tarief in combinatie met het 0% bij uitvoer blijkt in de uitvoering effectief te zijn.