Stakeholder Roadshows

Na het plenaire Belasting seminar, dat gehouden is op 16 november 2017, heeft het Ministerie van Financiën, verschillende maatschappelijke groepen uitgenodigd, om, per groep, dieper in te gaan op de belastinghervorming.

Hervorming van het belastingsysteem van Suriname, houdt onder andere in, dat de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) zal worden ingevoerd. BTW zal van invloed zijn op de gehele Surinaamse samenleving. Daarom is tijdens de roadshows veel aandacht gegeven aan de impact die de belastinghervorming heeft op de betreffende stakeholder groepen. Zo is bij de bijeenkomst met de vakbonden de focus geweest op de verschuiving van de belastingdruk van directe naar indirecte belastingen door middel van een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting (direct) en de introductie van de BTW (indirect). De belastingdruk voor de loontrekkers wordt verlaagd, waardoor deze grote groep belastingbetalers uiteindelijk meer te besteden hebben. De uiteindelijke bijdrage aan de BTW, kan door iedereen zelf worden bepaald, omdat de BTW een consumptiebelasting is; hoe meer je consumeert, hoe meer BTW je betaalt.

Er zijn roadshows gehouden met: Het personeel van de Belastingdienst (Hoofden en plaatsvervangers Inspectie, Ontvanger, Directoraat, Douane), Staatsolie (Katalysator voor exploratie, exploitatie en distributie), Vakbonden ( Ravaksur, PWO, CLO, C-47), Ministeries ( HI&T, LVV, Arbeid, JusPol, OWC, SZ, Gezondheid), Belangrijke Overheidsinstanties (Vaste financiele commissie van het parlement, Staatsraad, SER, Stichting Planbureau Suriname), Bedrijfsleven ( VSB, KKF, ASFA, AKMOS), Beroepsverenigingen ( VES, SFB, SUVA), Financiele Sector ( CBvS, Bankiersvereniging Suriname, Vereniging Assuradeurs).

Hier ziet u enkele impressies van de meetings met verschillende stakeholders uit de Surinaamse samenleving.