Relevante vragen van de BTW

De onderstaande relevante vragen zullen worden beantwoord in de BTW Wet:

 • Wie is de belastingplichtige?
 • Welke prestaties zijn belast?
 • Waar vindt de belaste prestatie plaats?
 • Wat is de vergoeding?
 • Wat is het tarief?
 • Hoe en wanneer dient aangifte en betaling van BTW plaats te vinden?
 • Welke vrijstellingen zijn van toepassing?
 • Hoe vindt aftrek van voorbelasting plaats?
 • Welke bijzondere regelingen zijn van toepassing?
 • Aan welke administratieve verplichtingen moet worden voldaan?
 • Op welke wijze vindt rechtsbescherming plaats?
 • Wat is de hoofdelijke aansprakelijkheid?
 • Welke sancties zijn van toepassing?

Tevens wordt op deze vragen in de BTW beleidsnotitie, de concept BTW wet en bijbehorende memorie van toelichting antwoord gegeven. Deze documenten zullen, zodra ter beschikking, eveneens op deze website worden gepubliceerd.