Managementteam

Het instituut, de Belastingdienst Suriname alsook de belastingwetten van het land, ondergaan beide een transformatie van formaat. Deze tweesporen-aanpak komt voort uit de noodzaak om Suriname belasting-proof te maken, zowel intern als extern. Meerdere landen in de regio zijn Suriname al voor geweest om evenredige spreiding van de bijdrage aan de staatskas, te realiseren.

Het Surinaams belastingstelsel zorgt er thans voor dat niet iedereen een bijdrage levert aan de staatskas van Suriname. Terwijl de sociale lasten relatief hoog zijn. Zo concludeerden internationale monetaire experts onlangs.

De daling van internationale goud en olie prijzen hebben ervoor gezorgd dat inkomsten van Suriname, zijn gedaald over de afgelopen jaren. Dit heeft ook geresulteerd in een daling van de belastinginkomsten. Suriname krijgt in vergelijking met de landen in de regio slechts 17 procent van het binnenlands nationaal product (bnp) aan inkomsten. In de andere landen in de regio liggen deze inkomsten-quota tussen 25 tot 30 procent.

De Belastingdienst zit dus op dit moment in twee trajecten die moeten leiden tot verbetering. Een reorganisatie bij de Belastingdienst en het aanpassen/ invoeren van belastingwetten. Voor de uitvoering van de fiscale transformatie en de reorganisatie van de belastingdienst is een speciaal team ingesteld door de minister van financiën.

Het team bestaat uit:

Roy May:
Directeur Belastingdienst

Joan Makhanlal – Veldhuizen:
Inspecteur Directe Belastingen

Roy Rijger:
Fiscalist belast met de BTW wetgeving

Rudolph Graves:
Team-lid

Marita Wijnerman:
Team-lid

Iwan Wekker:
Team-lid

Karin Refos:
Communicatie specialist

John de Lannoy:
Coördinator belastingtransformatie