Hoe werkt de BTW?

De BTW beoogt de consumptieve besteding van goederen en diensten te belasten. BTW wordt niet rechtstreeks van consumenten maar op indirecte wijze van ondernemers geheven. De indirecte heffingswijze beperkt het aantal belastingplichtigen ook aanzienlijk. De werking van de BTW heffing kan met de volgende stappen worden weergegeven:

  • Belastingplichtige ondernemers zijn aan de belastingdienst verschuldigd, ontvangen BTW over vergoedingen m.b.t. door hun verrichte leveringen en diensten.
  • Belastingplichtige ondernemers brengen op aan de belastingdienst verschuldigde BTW in aftrek, betaalde BTW bij invoer en betaalde BTW in verband met de aan hun verrichte leveringen en diensten
  • Het saldo bedrag aan BTW dient dan op aangifte aan de belastingdienst te worden voldaan.
  • Door deze systematiek drukt bij belastingplichtige ondernemers feitelijk geen BTW.
  • De ondernemer voldoet dus BTW over zijn toegevoegde waarde en daarom wordt de heffing aangeduid als een belasting op de toegevoegde waarde.

De BTW drukt op de belaste goederen en diensten die hier te lande door particuliere consumenten worden verbruikt. Er vindt een heffing bij invoer plaats terwijl het tarief bij uitvoer 0% bedraagt. Aan een BTW als algemene verbruiksbelasting zijn normaliter de volgende prestaties onderworpen:

  • Levering van goederen.
  • Verrichten van diensten.
  • Invoer van goederen.

De werking van de BTW kan met het volgende voorbeeld worden geïllustreerd. Een fabrikant produceert een bepaald product. Via groot- en detailhandel wordt het product aan de consument verkocht. In onderstaand overzicht zijn de verschillende voor de heffing van BTW relevante transacties opgenomen