De BTW wet


Voordat tot invoering van de BTW kan worden overgegaan, zal eerst het wetgevingskader in tact moeten zijn. Momenteel word de laatste hand gelegd aan de concept-BTW-wet.

Daarnaast zal het concept weer met alle belangrijke stakeholders worden besproken door middel van een vervolg roadshow.

Tegelijkertijd zal het concept worden aangeboden aan de officiƫle instanties ter beoordeling, advisering, alvorens uiteindelijk te worden behandeld en goedgekeurd in het Parlement.

De BTW wet komt op de website zodra die is aangenomen.