BTW versus belasting op inkomen, winst en vermogen

Gebleken is dat kostprijsverhogende belastingen zoals de BTW qua inkomsten voor het budgettair belangrijker zijn dan belastingen op inkomen, winst en vermogen. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:

  •  De basis van de BTW is veel breder dan die van bijvoorbeeld de loon- en inkomstenbelasting.
  •  Iedereen – rijk of arm met veel of weinig kosten – betaalt hetzelfde percentage over een en dezelfde maatstaf van heffing.
  •  In beginsel, worden alleen eerste levensbehoeften ontzien door een vrijstelling of lager heffingspercentage.
  •  De kring van belastingplichtigen is veel ruimer.
  •  Tarieven van de BTW kunnen hierdoor in het algemeen lager zijn.

Bovendien zal met de invoering van de BTW de informele sector beter in de belastingheffing worden betrokken.