Belasting seminar

Op 16 november is door het ministerie van Financiƫn een Belasting Seminar georganiseerd. Met dit Belasting Seminar is richting het publiek en de belastingbetalers het startsein gegeven van de fiscale transformatie en de reorganisatie van de belastingdienst. Alle belangrijke stakeholders waren door de minister van Financiƫn uitgenodigd. Het Belasting Seminar is gehouden in de Ballroom van Royal Torarica. Onder de 300 aanwezigen bevonden zich diverse hoogwaardigheidsbekleders, maatschappelijke organisaties, beroepsverenigingen, vakverenigingen en individuele opiniemakers. Het seminar had als doel om:
  1. Alle stakeholders inzicht te verschaffen in de stand van zaken omtrent belastinghervorming en de stand van zaken inzake de reorganisatie van de Belastingdienst
  2. Stakeholders de mogelijkheid te bieden om hun visie te delen en input te geven.

SPREKERS

Hier kunt u de verschillende speeches teruglezen van alle sprekers (klik op de foto’s)
Minister Gillmore Hoefdraad

Joan Makhanlal-Veldhuizen