nio.sr – Implementatie BTW per juli 2018

<target=”_blank” rel=”noopener”>

Per 1 juli 2018 moet de implementatie van Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) oftewel verbruiksbelasting een feit zijn. De invoering hiervan is een belangrijk onderdeel van het noodzakelijke belastinghervormingstraject, welke door de belastingdienst enige tijd geleden is ingezet.

De hoogte van de BTW is nog niet bepaald en de wet moet nog worden behandeld in De Nationale Assemblee (DNA). Ondertussen wordt de samenleving van de nodige informatie voorzien. Onderdeel daarvan is de launch van de website gisteren, donderdag 8 maart, in Courtyard Marriott waarop er meer informatie over de BTW wordt verschaft.

De bedoeling van de invoering is niet de burger meer belasting te laten betalen. De opzet is om met de invoering van de BTW de belastingdruk te verschuiven van belasting op inkomen (loonbelasting en inkomstenbelasting voor zelfstandigen) naar belasting op consumptie van de particuliere consument.

Tegelijkertijd met de invoering van BTW, zal als compenserende maatregel, de belasting op inkomen worden verlaagd. Bepaalde goederen en diensten die tot de eerste levensbehoeften behoren, zullen vrijgesteld worden van de BTW. Met name lagere inkomensgroepen zullen met deze vrijstellingen zoveel mogelijk moeten worden ontzien voor extra kosten van levensonderhoud door de BTW.