dwtonline.com – Commentaar: Samen betalen

PARAMARIBO – KASSA’S BIJ DE belastingkantoren gaan dicht om plaats te maken voor complete digitalisering van het belastingwezen. Begin 2019 moeten alle vormen van belastingen gedigitaliseerd zijn. Mededelingen hierover zijn gedaan door minister Gillmore Hoefdraad op een seminar in Torarica, met als thema ‘Samen leven, samen kiezen en samen betalen’.

Belangrijk aandachtspunt bij de digitalisering is het online registreren en afdragen van loonbelasting. Een belangrijke reden voor het afschaffen van contante afdracht is het zoveel mogelijk afdekken van mogelijkheden tot fraude. De Belastingdienst is nooit gespaard gebleven van kritiek. Aanhoudend ongenoegen is dat de brede schouders worden ontzien van het betalen van belasting en het afdragen van een rechtvaardig deel van hun inkomen, terwijl de kleine controleerbare man in loondienst, de grote klappen krijgt.

Kleinschalige ondernemers in de goudsector worden ontzien, personen in de informele sector worden met rust gelaten en malafide handelaren ontspringen de dans bij het betalen van belasting. Het thema van het seminar rechtvaardigt de conclusie dat belasting wordt ontdoken. Oproep tot samen betalen betekent dat sommigen niet betalen. De aanklacht is gericht tegen de Belastingdienst zelf. Waarom zijn de penningen niet geïnd? Laksheid, onvermogen of vriendjespolitiek? Geen wonder dat vakbonden de Belastingdienst het verwijt maken dat zij het geld niet haalt waar het in ruime mate aanwezig is.

De dienst wil door de effectieve inning voortaan het gesjoemel door ambtenaren verminderen. Verminderen of bestraffen? Sommige Surinamers op gevoelige posten zijn vindingrijk. Bij de douane is het Asycuda-registratiesysteem gekraakt. De hele automatisering kwam op de schop. Staat hetzelfde ons te wachten bij de online belastingafdracht? Iedere belastingbetaler is gebaat bij samen leven, samen kiezen en samen betalen. De regering staat op het punt btw in te voeren, maar er zijn valkuilen en ook die zouden een voedingsbodem kunnen zijn voor sjoemelen.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft geconstateerd dat landen falen bij de invoering van btw door gebrek aan wetgeving en sterke instituten; door inefficiëntie, door problemen met de vereenvoudiging van systemen, procedures en door onbetrouwbaarheid van informatie. De Surinaamse Federatie van Belastingconsulenten adviseert de regering een breed draagvlak te zoeken voor de modernisering van het belastingsysteem en een langetermijnvisie. De lening die de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank beschikbaar stelt voor soepele hervorming van het belastingstelsel, waaronder invoering van de btw, is volgens de federatie pas zinvol als een langetermijnvisie, ongeacht wie aan de macht is, zal zijn gegarandeerd.