dwtonline.com – Betaling loonbelasting gaat in 2018 via internet


PARAMARIBO – Ondernemers zullen in 2018 in staat zijn om loonbelastingen online te registreren en af te dragen aan de Staat. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang, zei Joan Makhanlal-Veldhuizen, inspecteur bij de Belastingdienst, donderdag tijdens het nationaal belastingseminar 2017 in Ballroom Torarica.

“We beginnen met een interne pilot. Daarna, in januari, zal een proef worden gedraaid met twintig grote ondernemingen die hun loonbelasting online zullen aangeven en betalen. Het streven is om tegen juni zo ver te zijn om alle loonbelastingafdrachten online te doen plaatsvinden”, aldus de belastinginspecteur.

Automatisering vormt een cruciaal onderdeel van de belastinghervormingen die reeds gaande zijn. De overheid heeft geïnvesteerd in een speciaal ICT-systeem om het mogelijk te maken om belastingafdrachten online te laten registreren en betalen.

Het is de bedoeling om in de toekomst alle belastingvormen geautomatiseerd af te handelen. Makhanlal-Veldhuizen zei dat het proces in fasen zal geschieden, met loonbelastingen als eerste pilot. De afhandeling van alle overige belastingvormen, zoals winstbelastingen en indirecte belastingen, zal begin 2019 volledig gedigitaliseerd zijn.