srherald.com – Voorbereidingen invoer btw in volle gang


Met de invoer van de btw (belasting op de toegevoegde waarde) wil de regering meer belastinginkomsten genereren. Deze zullen worden aangewend voor het doen van de nodige overheidsverplichtingen. Het streven is om deze heffing in 2018 tot een feit te maken. Dit kwam naar voren tijdens het Belastingseminar 2017, dat vandaag werd gehouden in Royal Torarica.

Het seminar is een eerste aanzet van het Ministerie van Financiƫn en de Belastingdienst om de gemeenschap ruim te informeren over de in te voeren btw en een open discussie op gang te brengen met alle belanghebbenden. Er zijn meerdere informatiesessies in de planning. Diverse actoren waaronder vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waren aanwezig op het seminar. De btw moet ervoor zorgen dat de inkomsten uit de belastingen die nu 18 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen, uiteindelijk zullen oplopen. De verwachting is, om de inkomsten te brengen naar 22 procent in 2020.

Naast de minister van Financiƫn, Gillmore Hoefdraad, kwamen de directeur der Directe Belastingen, John de Lannoy en inspecteur der Directe Belastingen, Joan Makanlal-Veldhuizen, aan het woord. Het streven van de Belastingdienst is om tussen april en juni 2018 met de registratie voor de btw en de uitgifte van fiscale identificatienummers te starten. In juli 2018 hoopt deze een online-btw-aangifteservice te kunnen bieden. In januari 2018 zal tevens een pilotproject voor de online-aangifte van loonbelasting worden uitgevoerd, waaraan twintig bedrijven zullen participeren. Online-betalingen zijn vooralsnog niet mogelijk.

Tegelijkertijd met de invoer van de btw zal een aanvang worden gemaakt met het proces om te komen tot de verlaging van loon- en inkomstenbelasting voor werknemers en zelfstandigen. De invoer van de btw zal uiteindelijk ook moeten leiden tot het komen te vervallen van de omzetbelasting. Door de samenleving goed te informeren, hoopt de Belastingdienst een betere relatie op te bouwen met de belastingbetaler en hierdoor ook vlottere betalingen te stimuleren.