starnieuws.com – Omzetbelasting vervalt bij invoering btw


Met de introductie van de belasting toegevoegde waarde (btw) zal de omzetbelasting (ob) vervallen. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën kondigt met de komst van de nieuwe belastingsoort, een verlaging van loon- en inkomstenbelasting voor werknemers en zelfstandigen. “De discussie is niet langer of de btw moet worden geïntroduceerd, maar welke werkbare vorm van de btw moet worden doorgevoerd.”

Hoefdraad heeft vanmorgen het seminar Transformatie van het Belastingstelsel en de Belastingdienst geopend. Het ministerie van Financiën heeft het evenement georganiseerd dat onderdeel is van de communicatiecampagne over de invoering van de btw. Drie deskundigen geven op de druk bezochte seminar presentaties over de uitdagingen en de noodzaak om het belastingstelsel te veranderen, over het transformatieproces dat al gaande is bij de belastingdienst en over de invoering van de btw.

De bewindsman onderkent dat de invoering van de btw langer duurt dan was ingeschat. Maar ondertussen zijn de voorbereidingen voor het invoeren van de btw in 2018 en het moderniseren van het belastingstelsel in volle gang. Een nieuw gebouw is in zicht en een top ICT-systeem wordt aangelegd zodat “volgend jaar de hele belastingprocedure online zal zijn.” Al de processen zullen volgens de regels worden afgewerkt wat de objectiviteit en efficiëntie bevordert. “Aanpappen en nathouden zullen absoluut niet worden getolereerd,” waarschuwt de minister.

Hoefdraad merkt op dat als de btw correct is ingevoerd, binnen drie jaar 22 procent van de inkomsten van de Staat uit de btw zullen worden gehaald. In sommige landen in de regio bestaan de staatsinkomen voor 50 procent uit btw-gelden. De btw is gemakkelijker te innen, is fraudebestendig en zullen er ook, bij een correcte invoering, “geen ongewenste inflatoire effecten op goederen en diensten ontstaan,” somt Hoefdraad enkele voordelen op.

Er wordt nagegaan in hoeverre er vrijstellingen zullen worden gegeven, omdat die – zoals bij de andere landen is gebleken – soms heel nadelig kunnen uitpakken. Hoever de verlagingen van de bestaande belastingen voor werknemers, ondernemers, bepaalde diensten en complete vrijstellingen zullen plaatsvinden, is nog onduidelijk. Want, zegt de minister, “de overheid moet niet een dief van haar eigen portemonnee worden.”

Het correct invoeren van de btw en het hervormen van het belastingsysteem zijn van essentieel belang en is daarom een goede samenwerking nodig van de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving, benadrukt Hoefdraad. “De belastingdruk wordt verdeeld zodat iedereen betaalt naar zijn of haar besteding. Het betekent niet meer belasting per individu, maar het wordt verspreid over een bredere basis. Zo brengen we het samen op. Samen leven, samen kiezen, samen betalen.”

René Gompers