starnieuws.com – Hoefdraad: Volledige transformatie belastingstelsel


Het streven van de Belastingdienst is gericht op een efficiënt beheersproces van het nakomen van belastingverplichtingen en het sneller afhandelen van appelleringen en verzoeken. Kortom: werken in het heden en niet in het verleden, zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij heeft donderdag het seminar Transformatie van het Belastingstelsel en de Belastingdienst geopend.

De bewindsman die is ingegaan op de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) zegt dat het nakomen van belastingverplichtingen moet worden verbeterd. “De compliance moet zowel in kwantiteit als in kwaliteit omhoog. De informele sector zal beter in de heffing worden betrokken.” Hij stelt dat belastingheffing over het gehele land dus ook in onze wateren moet plaatsvinden. De juiste heffing bij invoer heeft de hoogste prioriteit, om onnodige verstoringen in concurrentieverhoudingen te voorkomen. “Bovendien staat corruptiebestrijding ook bij de belastingorganisatie hoog op de agenda.”

Hoefdraad benadrukt dat de processen om verzoeken en bezwaren te behandelen, veel sneller en volgens de regels moeten worden afgehandeld. Alleen daardoor zullen efficiëntie en objectiviteit kunnen worden bewerkstelligd. De effectieve inzet van het belastingstelsel is bedoeld om een hoge mate van investeringen te doen uit de inkomsten. “Het belastingstelsel zal effectiever worden ingezet om beleidsgebieden te steunen,” zegt Hoefdraad. Hij noemt daarbij economische groei, diversificatie van de economie, stimulering van ondernemerschap, creatie van werkgelegenheid, aantrekken van buitenlandse investeringen, bestuurlijke decentralisatie en bescherming van het milieu. Hij heeft aangekondigd dat een samenhangend pakket van passende investeringstimulerende faciliteiten in samenspraak met de private sector zal worden geïntroduceerd.

De volledige toespraak van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, kunt u hier downloaden.